Trumpa informacija

AB Panevėžio stiklas savo gamybinę veiklą pradėjusi 1965 metais, yra viena didžiausių Baltijos šalių įmonių gaminančių stiklo gaminius.

icon_widget_image Pirm-Ketv: 7:00 - 15:45, Penktadienis - 7:00 - 14:30 icon_widget_image Pramonės g. 10, Panevėžys LT-35100 Lietuva icon_widget_image +370 45 507960 icon_widget_image info@paneveziostiklas.lt

AB Panevėžio stiklas

Prasidėjo AB „Panevėžio stiklas” smulkiųjų akcininkų akcijų išpirkimas

AB „Panevėžio stiklas”
juridinio asmens kodas 147038795
buveinės adresas Pramonės g. 10, Panevėžys, Lietuva (toliau – ,,Bendrovė”)

VALDYBOS ATASKAITA
dėl akcijų išpirkimo sąlygų ir galimo akcijų išpirkimo poveikio Bendrovei

2023 m. gegužės 18 d.
Panevėžys

Ši Bendrovės valdybos ataskaita yra parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių
bendrovių įstatymo 461 str. 12 d., atsižvelgiant į tai, kad sutartinai veikiantys Bendrovės
akcininkai UAB „Stiklo investicija” (juridinio asmens kodas 304069908), UAB Cesinvest
(juridinio asmens kodas 305670281), UAB „Kauno kapitalas” (juridinio asmens kodas
300646006), SIA VECTOR INVEST (juridinio asmens kodas 40203444747) ir Irmantas
Zabulis (toliau ka1iu – ,,Akcininkai„), kurie kartu valdo 99 569 372 vnt. paprastųjų vardinių
0,01 EUR nominalios ve1tės balso teisę suteikiančių Bendrovės akcijų, sudarančių apie
99,57 prae. visų Bendrovės akcijų ir turintys apie 99,57 prae. visų balsų Bendrovės visuotiniame
akcininkų susirinkime, 2023 m. gegužės 3 d. pateikė Bendrovei pranešimą dėl akcijų išpirkimo
(toliau – ,,Pranešimas„). Pranešime nurodoma, jog Pranešimą pateikę Akcininkai Lietuvos
Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 461 str. numatyta tvarka pasinaudoja jiems numatyta
teise išpirkti iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų Bendrovės akcijas.
Bendrovės valdyba įvertino Akcininkų pranešime nurodytas išpirkimo sąlygas bei galimą akcijų
išpirkimo poveikį Bendrovei ir teikia savo ve1tinimo išvadas:

(i) Akcininkų siūlomos Bendrovės akcijų išpirkimo sąlygos atitinka Lietuvos Respublikos
teisės akttĮ reikalavimus;

(ii) akcijų išpirkimo kaina nustatyta nepriklausomo turto vertintojo ir, valdybos nuomone, yra
teisinga;

(iii) akcijų išpirkimas iš smulkiųjų Bendrovės akcininkų neturės jokio neigiamo poveikio
Bendrovės veiklai ir sprendimų priėmimui, nes smulkieji akcininkai visą jų turimų akcijų
valdymo laikotarpį buvo pasyvūs ir nedalyvavo visuotiniuose Bendrovės akcininkų
susirinkimuose;

(iv) akcijų išpirkimas leis optimizuoti Bendrovės valdymą ir supaprastins sprendimų priėmimo
procedūras. Išpirkimo teise siekiantys pasinaudoti Akcininkai visada aktyviai įgyvendino
savo akcijų suteikiamas teises. Išpirkus smulkiuosius akcininkus sprendimų priėmimo
procesas taps spartesniu ir operatyvesniu;

(v) akcijų išpirkimas nesukels Bendrovei neigiamų finansinių padarinių, nes smulkieji akcininkai į Bendrovę neinvestuodavo.

Evaldas Sauliūnas, Bendrovės valdybos pirmininkas

Dokumenta galite atsisiųsti PDF formatu: atsisiųsti

Pranešimo tekstą galite atsisiųsti PDF formatu: atsisiųsti